STEM Nedir?Derneğimiz kurucu üyeleri Selçuk Yusuf Arslan, Dr. Selçuk Arık, Ferhat Karakaya ve

Merve Özer, Novarge iş birliği ile STEM Eğitici Eğitimi uzaktan eğitimi verdi.

öööö

STEM Nedir?

• STEM açılımı, Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinden

meydana gelmektedir. STEM bu 4 disiplinin bir araya gelerek oluşturduğu, öğrencilerin teorik derslerde gördükleri konuları farklı
uygulamalarla deneyimlemelerini sağlayan bir programdır.

• Öğrenciler hem matematik ve fen bilimlerinin günlük hayatta neşekilde karşımıza çıktığını öğrenebilmekte, hem de erken yaşta
mühendisliğe karşı ilgileri oluşmaktadır.

Neler Öğreneceksiniz?

• STEM odaklı proje-tabanlı öğrenmenin ne olduğunu ve STEM eğitimini nasıl desteklediğini öğreneceksiniz.

• STEM hakkında ilk elden basit ve kısa birden fazla STEM odaklı proje tabanlı öğrenmeyi deneyimleyeceksiniz.

• STEM odaklı plan hazırlama, hedefleri yazma, uygulama ve değerlendirmeyi öğreneceksiniz.

STEM Öğretmenliği programımız, öğrencilerini / çocuklarını çağın öğretme gereklerine uygun olarak yetiştirmeyi amaçlayanlar için
özel olarak hazırlanmıştır.